Woonerfy, parki kieszonkowe2018-11-21T15:06:09+00:00

Project Description

Pogodzenie coraz większej urbanizacji przestrzeni miejskiej z tak potrzebną obecnością zieleni jest dużym wyzwaniem. Aby mu podołać trzeba podążać na trendami i wdrażać rozwiązania znane na całym świecie.
Jednym z nich jest tworzenie woonerfów. Są to ulice przekształcone w taki sposób, by wciąż mogły jeździć po niej samochody, ale pierwszeństwo na niej mają piesi i rowerzyści. Ulica zaprojektowana w takim styli zachowuje funkcję komunikacyjną ale przy okazji staje się też deptakiem, parkingiem i miejscem spotkań mieszkańców.
Tworzenie woonerfów jest rozwiązaniem problemu ciągłego wzrostu ruchu samochodowego w miastach. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu ulicy można na niej pogodzić obecność aut z potrzebą stworzenia przestrzeni do rekreacji i odpoczynku. Woonerf nie tylko poprawia funkcjonalność ulicy, ale również pozytywnie wpływa na jej estetykę.
Odpowiedzią na coraz większą urbanizację są również parki kieszonkowe. Idea ich tworzenia skupia się wokół wykorzystania każdej, nawet najdrobniejszej przestrzeni miejskiej na zaaranżowanie mikro parku. Dzięki pomysłowości i nieszablonowemu myśleniu niewielkie przestrzenie mogą stać się enklawami zieleni. Czasami wystarczy niewielki fragment gruntu między zagospodarowanymi działkami, żeby stworzyć miejsce pełne zieleni, które pozwoli na odrobinę relaksu i kontaktu z naturą.
Parki kieszonkowe mogą powstawać wokół pomników, miejsc pamięci, rzeźb czy instalacji artystycznych. Ich obecność w tkance miejskiej ogranicza tylko wyobraźnia projektantów.

Project Details